Odyoloji bölümü nedir?

Odyoloji işitme, dengeyle ilgili çalışmaların yapıldığı ve işitme- denge bozukluklarının araştırıldığı bilim dalıdır. Odyoloji biliminin uygulayıcıları, meslek elemanlarına odyolog denir. Ve bu alanı okutan bölümlere Odyoloji bölümü denir. Odyoloji Uzmanına işitme bozuklukları uzmanı da denmektedir. Türkiye'de kimi üniversitelerin eğitim programında konuşma bozukluklarıyla ilgili dersler ve uygulamalar da yer aldığından bu okulların mezunları "İşitme ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı" ünvanı almaktadır.

Odyoloji'de Ses İşitme

Ses

Madde’den oluşan bir ortamda yayılan mekanik bir titreşim dalgası’dır.

İşitme

İşitme akustik enerjinin kulak oluşumları ve işitme siniri vasıtasıyla beyne iletilmesi burada sentez edilmesi ve ses olarak algılanmasıdır.

Odyometri

Kişinin işitsel uyarılara göstereceği tepkinin izlenmesi yoluyla, işitme tekniğinin ölçülmesi için uygulanan bir “ Psiko-fizik girişim” olarak ta tanımlanabilir. İşitmeyi inceleyen bilim dalına “Odyoloji” denir.

İşitme iki şekilde gerçekleşir;

1-) Hava yolu iletimi ( Air Conduction –AC ) persepsiyonu,

2-) Kemik yolu iletimi ( Bone Conduction –BC ) persepsiyonu,

1-) Hava yolu persepsiyonu; Dış kulaktan başlayıp, timpan zarı ve kemikçik zinciri yolu ile iletilerek kokleadaki nöro epitial hücreleri uyarması üzerine kurulmuştur.

2-) Kemik yolu persepsiyonu; Koklea, çevresindeki kortikal kemik yapının iletmiş olduğu ses enerjisi yolu ile uyarılmaktadır. Bu şekilde kemik yolu işitme gerçekleşmektedir.